DPO1950/2016
ID intern unic:  363550
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1950
din  24.02.2016
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Alexandru TĂNASE
Publicat : 04.03.2016 în Monitorul Oficial Nr. 49-54     art Nr : 90
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru contribuţie la procesul de renaștere națională, merite în edificarea statului de drept și în înfăptuirea jurisdicţiei constituţionale şi activitate organizatorică prodigioasă, domnului Alexandru TĂNASE, preşedinte al Curţii Constituţionale a Republicii Moldova, i  se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                      Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1950-VII. Chişinău, 24 februarie 2016.