HGO232/2016
ID intern unic:  363604
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 232
din  02.03.2016
cu privire la numirea în funcţie
a domnului Gheorghe GABERI
Publicat : 04.03.2016 în Monitorul Oficial Nr. 49-54     art Nr : 258
    În temeiul punctului 9 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.51 din 16 ianuarie 2013, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se numeşte domnul Gheorghe GABERI în funcţia de director general al Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.

    PRIM-MINISTRU                                                   Pavel FILIP

    Nr. 232. Chişinău, 2 martie 2016.