OMAIA27/2016
ID intern unic:  363616
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE
ORDIN Nr. 27
din  16.02.2016
cu privire la aprobarea Standardelor ocupaționale
pentru unele profesii muncitorești
Publicat : 04.03.2016 în Monitorul Oficial Nr. 49-54     art Nr : 360
    În temeiul prevederilor pct. 20, 23 din Metodologia de elaborare a standardelor ocupaționale pentru profesiile muncitorești, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 863 din 8 octombrie 2014 (Monitorul Oficial al Republici Moldova, 2014, nr. 325-332, art. nr. 947),
ORDON:
    1. Se aprobă Standardele ocupaționale pentru profesiile muncitorești:
    a) Cultivator legume şi fructe;
    b) Tractorist-maşinist în producţia agricolă.
    2. Direcția politici de piaţă în sectorul vitivinicol și Comitetul sectorial pentru formarea profesională din agricultură și industrie alimentară arhivează dosarul complet pentru fiecare standard ocupaţional elaborat în arhiva Ministerului și îl păstrează pe toată perioada de valabilitate a standardului.
    3. Prezentul Ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Controlul asupra executării prezentului Ordin se pune în sarcina dlui Nicolae Olaru, viceministru al agriculturii și industriei alimentare.

    MINISTRUL AGRICULTURII
    ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE                             Eduard GRAMA

    Nr. 27. Chişinău, 16 februarie 2016.


    standard ocupațional cultivator legume și fructe

    standard ocupațional tractorist-mașinist