DPO1953/2016
ID intern unic:  363736
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1953
din  04.03.2016
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Mete BORA
Publicat : 18.03.2016 în Monitorul Oficial Nr. 59-67     art Nr : 102
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în implementarea de proiecte investiţionale în Republica Moldova şi contribuţie substanţială la crearea locurilor stabile de muncă, domnului Mete BORA, preşedinte de onoare şi consilier principal al Grupului de Companii „SUMMA” (Republica Turcia), i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                 Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1953-VII. Chişinău, 4 martie 2016.