OME35/2016
ID intern unic:  363784
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 35
din  02.03.2016
cu privire la aprobarea standardelor ocupaționale
„1012003 Frizer” și „1013002 Bucătar”
Publicat : 18.03.2016 în Monitorul Oficial Nr. 59-67     art Nr : 395
    În temeiul prevederilor pct. 20 subpct. 3) al Hotărîrii Guvernului nr. 863 din 8 octombrie 2014 „Pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a standardelor ocupaționale pentru profesii muncitorești”,
O R D O N:
    1. Se aproba standardele ocupaționale pentru profesiile muncitorești:
    „1012003 Frizer”, conform anexei nr. 1;
„1013002 Bucătar”, conform anexei nr. 2.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Vitalie Iurcu, viceministru.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                      Octavian CALMÎC


    Nr. 35. Chişinău, 2 martie 2016.


    anexa nr.1

    anexa nr.2