OMAIA29/2016
ID intern unic:  363792
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE
ORDIN Nr. 29
din  17.02.2016
cu privire la aprobarea Standardelor ocupaționale
pentru unele profesii muncitorești
Publicat : 18.03.2016 în Monitorul Oficial Nr. 59-67     art Nr : 403
    În temeiul prevederilor pct. 20 și 23 ale Metodologiei de elaborare a Standardelor ocupaționale pentru profesiile muncitorești, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 863 din 8 octombrie 2014,
ORDON:
    1. Se aprobă Standardele ocupaționale pentru următoarele profesii muncitorești:
    a) Apicultor;
    b) Prelucrător mezeluri;
    c) Controlor produse alimentare.
    2. Direcția politici de producție, procesare, reglementări de calitate a produselor animale și Comitetul sectorial pentru formarea profesională din agricultură și industrie alimentară arhivează dosarul complet pentru fiecare standard ocupaţional elaborat în arhiva ministerului și îl păstrează pe toată perioada de valabilitate a standardului.
    3. Prezentul Ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Controlul executării prezentului Ordin se pune în sarcina dlui Nicolae Olaru, viceministru al agriculturii și industriei alimentare.

    MINISTRUL AGRICULTURII
    ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE                      Eduard GRAMA

    Nr. 29. Chişinău, 17 februarie 2016.


    standard ocupațional apicultor

    standard ocupațional mezeluri

    standard ocupațional alimente