IMMPSF410/2016
ID intern unic:  363799
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL MUNCII, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI FAMILIEI
INFORMAŢIE Nr. 410
din  18.03.2016
cu privire la mărimea salariului mediu lunar
pe ţară pentru anul 2015
Publicat : 18.03.2016 în Monitorul Oficial Nr. 59-67     art Nr : 410
    Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 278-XIV din 11 februarie 1999 privind modul de recalculare a sumei de compensare a pagubei cauzate angajaţilor în urma mutilării sau altor vătămări ale sănătăţii în timpul exercitării obligaţiilor de serviciu, aduce la cunoştinţa agenţilor economici că, potrivit datelor statistice, salariul mediu lunar pe ţară pentru anul 2015 constituie 4610,9 lei.
    Mărimea indicată a salariului mediu se va aplica în mod obligatoriu la recalcularea sumelor de compensare a pagubei suportate de cetăţeni în legătură cu pierderea capacităţii de muncă sau a unei afecţiuni profesionale, cu începere de la 1 aprilie 2016.
    Recalculării sînt pasibile sumele iniţiale de compensare a pagubei stabilite conform Regulilor de compensare de către întreprinderi, instituţii, organizaţii a daunei pricinuite lucrătorilor sau funcţionarilor în urma mutilării sau a vătămării în alt mod a sănătăţii în legătură cu exercitarea de către ei a obligaţiilor de mu