HCNPF10/9/2016
ID intern unic:  363810
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 10/9
din  12.03.2016
cu privire la prescrierea Brokerului de Asigurare
„INSTANT ASIG” S.R.L. de a prezenta rapoartele
specializate
Publicat : 18.03.2016 în Monitorul Oficial Nr. 59-67     art Nr : 421
    În cadrul supravegherii modului de respectare a legislației în domeniul asigurărilor, s-a constatat că Brokerul de Asigurare „INSTANT ASIG” S.R.L. nu a prezentat în termen rapoartele specializate privind activitatea de bază a intermediarului în asigurări şi/sau reasigurări şi privind activitatea intermediarului în asigurări şi/sau reasigurări prin personal propriu, asistenţi în brokeraj şi/sau subagenţi, conform Anexei nr.2 şi Anexei nr.3 la Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.45/5 din 16.10.2009 „Cu privire la aprobarea formei şi conţinutului rapoartelor specializate ale intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.197-200, art.877), astfel fiind admisă încălcarea prevederilor art.49 alin.(2) lit.h) şi alin.(8) din Legea nr.407-XVI din 21.12.2006 „Cu privire la asigurări” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.47-49, art.213) (în continuare – Legea nr.407-XVI din 21.12.2006).
Reieșind din cele expuse, în temeiul art.54 alin.(1), art.55 alin.(1) lit.b), alin.(2) și alin.(3) din Legea nr.407-XVI din 21.12.2006, art.8 lit.b) și lit.f), art.9 alin.(1) lit.d) şi lit.e), art.25 alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS),
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se prescrie persoanelor cu funcţie de răspundere ale Brokerului de Asigurare „INSTANT ASIG” S.R.L., în termen de 3 zile lucrătoare, să asigure prezentarea rapoartelor  privind activitatea de bază a intermediarului în asigurări şi/sau reasigurări şi a rapoartelor privind activitatea de bază a intermediarului în asigurări şi/sau reasigurări prin personal propriu, asistenţi în brokeraj şi/sau subagenţi, la situațiile din 31.12.2014, 31.03.2015, 30.06.2015, 30.09.2015 și, respectiv, 31.12.2015, solicitate de Comisia Naţională a Pieţei Financiare în cadrul supravegherii.
    2. Se avertizează Brokerul de Asigurare „INSTANT ASIG” S.R.L. cu sancţionare prin retragerea licenţei, eliberate pentru dreptul de a desfășura activitate de intermediere în domeniul asigurărilor, în cazul nerespectării prevederilor pct.1.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Direcției generale supraveghere asigurări.
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare conform art.22 alin.(3) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare”.

    VICEPREȘEDINTELE COMISIEI
    NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE                             Iurie FILIP


    Nr. 10/9. Chişinău, 12 martie 2016.