*DCNH349/2015 Versiunea originala
ID intern unic:  363859
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAȚIONALĂ DE HERALDICĂ
DECIZIE Nr. 349
din  29.07.2015
cu privire la includerea unor simboluri particulare
în Armorialul General al Republicii Moldova
Publicat : 15.01.2016 în Monitorul Oficial Nr. 2-12     art Nr : 48
    În temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Legea cu privire la simbolurile publice,
    Comisia Naţională de Heraldică  d e c i d e:
    Se includ în Armorialul General al Republicii Moldova următoarele simboluri particulare, instituite şi înregistrate pînă la data punerii în aplicare a Legii cu privire la simbolurile publice:
    1. Stema de asumpțiune a familiei Gorea-Nicolau, instituită de doamna Artemisia Nicolau-Gorea şi înregistrată prin Hotărîrea Comisiei Naţionale de Heraldică nr. 41-III.01 din 19 martie 2004 (anexa nr. 1).
    2. Stema de asumpțiune a familiei Plămădeală, instituită de domnul Fiodor Plămădeală şi înregistrată prin Hotărîrea Comisiei Naţionale de Heraldică nr. 57-III.01 din 17 iunie 2004 (anexa nr. 2).
    3. Stema de asumpțiune a familiei Chilat, instituită de domnul Spartac Chilat şi înregistrată prin Hotărîrea Comisiei Naţionale de Heraldică nr. 96-III.01 din 28 ianuarie 2005 (anexa nr. 3).
    4. Stema de asumpțiune a Excelenţei Sale Monsenior Anton Coşa, Episcop Romano-Catolic de Chişinău, instituită de titular şi înregistrată prin Hotărîrea Comisiei Naţionale de Heraldică nr. 97-III.01 din 28 ianuarie 2005 (anexa nr. 4).
    5. Stema de asumpțiune a familiei Galaicu, instituită de domnul Emilian Galaicu-Păun şi înregistrată prin Hotărîrea Comisiei Naţionale de Heraldică  nr. 98-III.01 din 28 ianuarie 2005 (anexa nr. 5).
    6. Stema de asumpțiune a familiei Berzoi, instituită de doamna Antonina Berzoi şi înregistrată prin Hotărîrea Comisiei Naţionale de Heraldică nr. 99-III.01 din 28 ianuarie 2005 (anexa nr. 6).
    7. Stema de asumpțiune a familiei Răileanu, instituită de domnul Nicolae Răileanu şi înregistrată prin Hotărîrea Comisiei Naţionale de Heraldică nr. 103-III.01 din 8 aprilie 2005 (anexa nr. 7).
    8. Stema şi drapelul de asumpțiune ale familiei Olaru, instituite de domnul Constantin Olaru şi înregistrate prin Hotărîrea Comisiei Naţionale de Heraldică nr. 131-III.01 din 20 aprilie 2006 (anexele nr. 8 şi nr. 9).
    9. Stema de asumpțiune a familiei Carpovici, instituită de doamna Larisa Goldştein, născută Carpovici, şi înregistrată prin Hotărîrea Comisiei Naţionale de Heraldică nr. 151-III.01 din 27 aprilie 2007 (anexa nr. 10).
    10. Stema de asumpțiune a familiei Şoimaru, instituită de domnul Vasile Şoimaru şi înregistrată prin Hotărîrea Comisiei Naţionale de Heraldică nr. 157-III.01 din 19 octombrie 2007 (anexa nr. 11).
    11. Stema şi drapelul de asumpțiune ale familiei Malaşevschi, instituite de domnul Mihail Malaşevschi şi înregistrate prin Hotărîrea Comisiei Naţionale de Heraldică nr. 183-III.01 din 23 mai 2008 (anexele nr. 12 şi nr. 13).
    12. Stema şi drapelul de asumpțiune ale familiei Voloşin, instituite de domnul Veaceslav Voloşin şi înregistrate prin Hotărîrea Comisiei Naţionale de Heraldică nr. 194-III.01 din 17 iulie 2008 (anexele nr. 14 şi nr. 15).
    13. Stema de asumpțiune a familiei Jizdan, instituită de doamna Nelea Jizdan şi înregistrată prin Hotărîrea Comisiei Naţionale de Heraldică nr. 14-IV.01 din 10 iunie 2009 (anexa nr. 16).
    14. Stema şi drapelul de asumpțiune ale familiei Popov, instituite de domnul Vladimir Popov şi înregistrate prin Hotărîrea Comisiei Naţionale de Heraldică nr. 27-IV.01 din 21 iulie 2009 (anexele nr. 17 şi nr. 18).
    15. Stema de asumpțiune a familiei Ciobanu, instituită de doamna Lucia Ciobanu şi înregistrată prin Hotărîrea Comisiei Naţionale de Heraldică nr. 32-IV.01 din 26 ianuarie 2010 (anexa nr. 19).
    16. Stema personală de asumpțiune a domnului Silviu Andrieş-Tabac (Silviu Tabac), instituită de titular şi înregistrată prin Hotărîrea Comisiei Naţionale de Heraldică nr. 33-IV.01 din 26 ianuarie 2010 (anexa nr. 20).
    17. Stema de asumpțiune a familiei Ursu, instituită de domnul Mihai Ursu şi înregistrată prin Hotărîrea Comisiei Naţionale de Heraldică nr. 81-IV.01 din 24 iunie 2011 (anexa nr. 21).

    PREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE DE HERALDICĂ                       Mariana ŞLAPAC

    Nr. 349-IV.01. Chişinău, 29 iulie 2015.


Anexa nr. 1
la Decizia Comisiei Naţionale de Heraldică
nr. 349-IV.01 din 29 iulie 2015

Stema familiei Gorea-Nicolau
Blazonare
    Scut despicat; în prima partiţiune, în cîmp negru, un cocostîrc de argint, ciocat şi membrat roşu, ţinînd în gheara dreaptă o vigilenţă de aur; într-a doua partiţiune, în cîmp roşu, o corabie de aur, cu vela de argint şi sub pavilion grec (pe albastru o cruce plină albă), din fundul căreia iese un trunchi de copac dezrădăcinat, de asemenea de aur; capul micşorat al scutului dinţat, de argint.– Coif cu viziera deschisă, de argint.– Lambrechini de argint, căptuşiţi cu roşu la dextra şi cu negru la senestra.– Burlet: roşu şi negru, îmbrăcat cu o cunună de laur de aur.– Cimier: un cap de cocostîrc, de argint, ciocat roşu, ţinînd în cioc un cleşte dentar de aur, în bandă și strîngînd între fălci un dinte de argint.– Suporţi: pe un soclu ornamental de aur, un cal cabrat de argint la dextra şi un centaur cabrat de acelaşi metal la senestra, ţinînd în mîna stîngă o torţă aprinsă, de aur.– Deviza, pe o eşarfă de argint, cu litere capitale roşii: „LABOR OMNIA VINCIT” (Munca învinge totul).

Imagine


Anexa nr. 2
la Decizia Comisiei Naţionale de Heraldică
nr. 349-IV.01 din 29 iulie 2015

Stema familiei Plămădeală
Blazonare
    Scut despicat, de aur şi verde, cu un ulm, dintr-unul în celălalt, flancat în cap de o turtă verde la dextra şi un bezant de aur la senestra.– Coif cu viziera deschisă, de argint, încoronat cu o coroană deschisă, de aur.– Lambrechini de aur, căptuşiţi cu verde.– Cimier: un bezant-turtă, de aur şi verde, înconjurat de o cunună din două ramuri de ulm, una de aur, cealaltă verde, ambele cu fructe de argint.– Suporţi: doi cocostîrci naturali, ţinînd în ciocuri o ramură de viţă-de-vie verde cu ciorchini de aur.– Deviza, pe o eşarfă de argint, cu litere capitale negre: „PAULATIM SUMMA PETUNTUR” (Spre culmi, pas cu pas).

Imagine


Anexa nr. 3
la Decizia Comisiei Naţionale de Heraldică
nr. 349-IV.01 din 29 iulie 2015

Stema familiei Chilat
Blazonare
    Scut despicat, roşu şi negru, cu o roată de car, de argint, peste care broşează două lănci (pilum) încrucişate în săritoare, de aur.– Coif închis, de argint, acoperit cu un pileus de aur.– Lambrechini negri, căptuşiţi cu argint la dextra, şi roşii, căptuşiţi cu aur la senestra.– Suporţi: la dextra leul înaripat al Sfîntului Marcu, de aur, limbat şi armat roşu, iar la senestra o ursoaică de argint, limbată şi armată roşu, purtînd în laba stîngă anterioară, pe o lance de argint, steagul moşiei Cuhureşti (pe roşu, o cruce patriarhală de aur, asuprind o semilună de argint).– Deviza, pe o eşarfă de argint, bordată cu roşu, cu litere capitale negre: „AD GLORIAM” (Pentru glorie).

Imagine


Anexa nr. 4
la Decizia Comisiei Naţionale de Heraldică
nr. 349-IV.01 din 29 iulie 2015

Stema Excelenţei Sale Monsenior Anton Coşa,
Episcop Romano-Catolic de Chişinău
Blazonare
    Scut jumătate-despicat şi tăiat; în prima partiţiune, în cîmp albastru, o stea de aur cu douăsprezece raze; într-a doua, în cîmp de aur, un cap de bour negru cu o stea cu opt raze între coarne; în partiţiunea a treia, în cîmp roşu, două chei încrucişate de argint.– Scutul este aşezat pe o cruce procesională labată de aur, în pal, împodobită cu cinci pietre strălucitoare şi timbrată de o pălărie de prelat, verde, de care atîrnă de ambele părţi ale scutului cîte şase ciucuri verzi, 1, 2 şi 3, suspendaţi de boruri prin şnururi de aceeaşi culoare.– Deviza, pe o eşarfă de argint, cu litere capitale negre: „OMNIA IN CHRISTO” (Toate în Christos).

Imagine


Anexa nr. 5
la Decizia Comisiei Naţionale de Heraldică
nr. 349-IV.01 din 29 iulie 2015

Stema familiei Galaicu
Blazonare
    În cîmp de aur, o ursoaică ieşind, neagră, limbată şi armată roşu, avînd deasupra capului o floare de cicoare (Cichorium intybus), albastră, şi ducînd în labele de dinainte un munte verde, în vîrful căruia stau înfipte trei pene, două de struţ, albastre, şi una, în mijloc, de păun, naturală.– Coif închis, de argint.– Lambrechini albaştri, căptuşiţi cu aur la dextra, şi negri, căptuşiţi cu aur la senestra.– Burlet: roşu şi negru.– Cimier: un munte verde, în vîrful căruia stau înfipte trei pene, două de struţ, albastre, şi una, în mijloc, de păun, naturală, avînd deasupra o floare de cicoare, albastră.

Imagine


Anexa nr. 6
la Decizia Comisiei Naţionale de Heraldică
nr. 349-IV.01 din 29 iulie 2015

Stema familiei Berzoi
Blazonare
    Scut scartelat; în 1 şi 4, în cîmp albastru, o barză naturală, stînd în piciorul stîng pe o movilă mișcînd din vîrf, de aur, şi ţinînd în gheara dreaptă trei fulgere, de asemenea de aur; în 2 şi 3, în cîmp roşu, o foarfecă închisă, de argint, în bandă, cu vîrful în sus, şi un sul de pergament cu sigiliu atîrnat, de aur, în bară, încrucişate.– Coif închis, de argint.– Lambrechini roşii, căptuşiţi cu aur la dextra, şi albaştri, căptuşiţi cu argint la senestra.– Burlet: roşu şi albastru.– Cimier: între două pene de struţ, albe, un cap de barză, natural, ţinînd în cioc o ramură de cîrmîz (Phytolacca decandra) cu fructe, de asemenea naturală.
Imagine
 
Anexa nr. 7
la Decizia Comisiei Naţionale de Heraldică
nr. 349-IV.01 din 29 iulie 2015

Stema familiei Răileanu
Blazonare
    În cîmp roşu, deasupra unei cetăți heraldice bastionate de plan pentagonal, de aur şi îngrădind o semilună de argint, zboară în bandă o pasăre, de asemenea de argint, purtînd în cioc un fir de usturoi (Allium sativum) de aur.– Coif închis, de argint.– Lambrechini roşii, căptuşiţi cu aur.– Burlet: roşu şi aur.– Cimier: într-o cunună de laur, verde, un braţ drept în armură, de argint, fără mănușă, ţinînd în mînă un cuţit de aur.– Suporţi: la dextra o ursoaică de argint, limbată şi armată roşu, purtînd în laba dreaptă anterioară, pe o lance de argint, steagul moşiei Cuhureşti (pe roşu, o cruce patriarhală de aur, asuprind o semilună de argint), iar la senestra un taur ridicat de argint, limbat şi copitat roşu, purtînd în laba stîngă anterioară, pe o lance de argint, steagul satului Broşteni (pe argint, o broască verde; bordură de aceeaşi culoare).– Deviza, pe o eşarfă de argint, cu litere capitale negre: „USQUE AD VICTORIAM” (Pînă la victorie).
Imagine

Anexa nr. 8
Decizia Comisiei Naţionale de Heraldică
nr. 349-IV.01 din 29 iulie 2015

Stema familiei Olaru
Blazonare
    Pe argint, o ploscă de ceramică de campanie, roşie, presărată cu stele cu cinci raze, de aur, şi asuprită de o ramură de măslin cu fructe, verde, în fascie.– Coif cu viziera deschisă, de argint.– Lambrechini roşii, căptuşiţi cu argint.– Burlet: roşu şi argint.– Cimier: o ploscă de ceramică de campanie, roşie, presărată cu stele cu cinci raze, de aur, şi din care ies două pene de struţ, de asemenea roşii.– Scutul aşezat pe un soclu ornamental din vrejuri de viţă de vie cu frunze şi fructe, verde, şi susţinut la dextra de un leu de aur, limbat şi armat roşu, încoronat cu Coroana de Oţel a României şi purtînd, pe o lance de argint, drapelul judeţului Roman (o pînză pătrată roşie, cu trei spice de grîu de aur în pal, unul lîngă altul), iar la senestra de un leu de argint, limbat şi armat de aur, încoronat cu o coroană deschisă, de asemenea de aur, şi purtînd, pe o lance de argint, drapelul Moraviei (o pînză pătrată albastră, cu o acvilă în tablă de şah, argint şi roşu, ciocată, limbată şi membrată de aur şi încoronată cu o coroană deschisă, de acelaşi metal).– Deviza, pe o eşarfă de argint, bordată roşu, cu litere capitale negre: „PAX HUIC DOMUI” (Pace casei acesteia).
Imagine

Anexa nr.9
la Decizia Comisiei Naţionale de Heraldică
nr. 349-IV.01 din 29 iulie 2015

Drapelul familiei Olaru
Descriere
    Drapelul reprezintă o pînză pătrată albă, avînd în mijloc o ploscă de ceramică de campanie, roşie, presărată cu stele cu cinci raze, galbene, şi asuprită de o ramură de măslin cu fructe, verde, în fascie.
Imagine


Anexa nr. 10
la Decizia Comisiei Naţionale de Heraldică
nr. 349-IV.01 din 29 iulie 2015

Stema familiei Carpovici
Blazonare
    Pe aur, un măr roşu, pe o crenguţă neagră în fascie.– Coif cu viziera închisă, de argint.– Lambrechini roşii, căptuşiţi cu aur.– Burlet: roşu şi aur.– Cimier: trei pene de struţ, de argint.– Deviza, pe o eşarfă de argint, cu litere capitale negre: „EST DEUS IN NOBIS” (În noi se află un zeu).
Imagine


Anexa nr. 11
la Decizia Comisiei Naţionale de Heraldică
nr. 349-IV.01 din 29 iulie 2015

Stema familiei Şoimaru
Blazonare
    În cîmp albastru, un şoim natural, cu capişon roşu şi cu zurgălăi de argint la gît şi la gheare, stînd pe un masacru de bour de aur.– Coif cu viziera deschisă, de argint, încoronat cu o coroană deschisă, de aur.– Lambrechini albaştri, căptuşiţi cu aur.– Cimier: un masacru de bour de aur, pe care stă un şoim natural, cu capişon roşu şi cu zurgălăi de argint la gît şi la gheare.– Deviza, pe o eşarfă de aur, cu litere capitale negre: „FAPTE, NU VORBE”.
Imagine


Anexa nr. 12
la Decizia Comisiei Naţionale de Heraldică
nr. 349-IV.01 din 29 iulie 2015

Stema familiei Malaşevschi
Blazonare
    Pe roşu, o cruce latină, recruciată la cele trei braţe de sus, înfiptă într-o semilună şi peste care broşează o balanţă cu braţele egale, toate de argint.– Coif cu viziera închisă, de argint.– Lambrechini roşii, căptuşiţi cu argint.– Burlet: roşu şi argint.– Cimier: două coarne de taur, de aur, încadrînd o rămurică de stejar crescînd din coif, roşie.– Scutul aşezat pe un soclu ornamental de argint şi susţinut de doi cerbi afrontaţi, de argint, cu coarnele şi copitele de aur, înlănţuiţi de acelaşi metal.– Deviza, pe o eşarfă de argint, cu litere capitale roşii: „FIDES ET FAMILIA” (Credinţă şi familie).
Imagine


Anexa nr. 13
la Decizia Comisiei Naţionale de Heraldică
nr. 349-IV.01 din 29 iulie 2015

Drapelul familiei Malaşevschi
Descriere
    Drapelul reprezintă o pînză pătrată roşie, avînd în mijloc o cruce latină, recruciată la cele trei braţe de sus, înfiptă într-o semilună şi peste care broşează o balanţă cu braţele egale, toate albe.
Imagine

Anexa nr. 14
la Decizia Comisiei Naţionale de Heraldică
nr. 349-IV.01 din 29 iulie 2015

Stema familiei Voloşin
Blazonare
    În cîmp roşu, o acvilă de aur, stînd pe o cheie de argint, în fascie.– Coif închis, de argint.– Lambrechini roşii, căptuşiţi cu aur.– Burlet: roşu şi argint.– Cimier: o mînă dreaptă de aur, ieşind şi ţinînd două chei de argint, încrucişate în săritoare.– Suporţi: un taur ridicat la dextra şi un tigru siberian ridicat la senestra, ambii de aur.– Deviza, pe o eşarfă de aur, cu litere capitale negre: „NEC ASPERA TERRENT” (Să nu te înspăimînte greutăţile).
Imagine

Anexa nr. 15
la Decizia Comisiei Naţionale de Heraldică
nr. 349-IV.01 din 29 iulie 2015

Drapelul familiei Voloşin
Descriere
    Drapelul reprezintă o pînză pătrată roşie, avînd în mijloc o acvilă galbenă, stînd pe o cheie albă, în fascie.
Imagine


Anexa nr. 16
la Decizia Comisiei Naţionale de Heraldică
nr. 349-IV.01 din 29 iulie 2015

Stema familiei Jizdan
Blazonare
    În cîmp roşu, o cruce geamănă (jumelles posées en croix) de argint, cantonată în cartierele unu şi patru de un portofel de piele, de aur, damaschinat negru, cu încheietoarea de argint şi surmontat de un soare figurat, de aur, iar în cartierele doi şi trei de o foarfecă de aur, asuprind o semilună de argint.– Coif cu viziera deschisă, de argint.– Lambrechini roşii, căptuşiţi cu aur.– Burlet: aur şi roşu.– Cimier: o mînă dreaptă în armură, de argint, ţinînd o spadă de argint, cu garda de aur, totul încadrat într-un zbor de aur.– Deviza, pe o eşarfă de argint, cu litere roşii: „Audaces fortuna iuvat” (Norocul îi ajută pe cei îndrăzneţi).
Imagine

Anexa nr. 17
la Decizia Comisiei Naţionale de Heraldică
nr. 349-IV.01 din 29 iulie 2015

Stema familiei Popov
Blazonare
    Pe negru, o cruce labată de aur, aşezată în săritoare într-o cetate heraldică rombică, de argint, totul surmontat de un căprior roşu, bordat cu argint.– Coif cu viziera deschisă, de argint.– Voletă roşie, căptuşită cu argint.– Burlet: roşu şi argint.– Cimier: o cetate de argint.– Ordinul „Credinţă Patriei”, clasa III.– Tenant, la senestra: un soldat roman, înarmat în mîna stîngă cu o spadă de argint, purtînd în spate un arc de aur şi o tolbă cu săgeţi de acelaşi metal şi ţinînd apăsat piciorul drept pe cutia Pandorei, de argint.– Deviza, pe o eşarfă de argint, cu litere capitale negre: „Nemine impune lacessar” (De nimeni nu voi fi rănit fără pedeapsă).
Imagine

Anexa nr. 18
la Decizia Comisiei Naţionale de Heraldică
nr. 349-IV.01 din 29 iulie 2015

Drapelul familiei Popov
Descriere
    Drapelul reprezintă o pînză pătrată roşie, avînd în mijloc o cruce labată galbenă, aşezată în săritoare într-o cetate heraldică rombică, albă.
Imagine

Anexa nr. 19
la Decizia Comisiei Naţionale de Heraldică
nr. 349-IV.01 din 29 iulie 2015

Stema familiei Ciobanu
Blazonare
    Pe verde, un cioban în straie naţionale, ţinînd în mîna dreaptă un talger de aur cu o căpăţînă de zahăr de argint, iar în cea stîngă o dîrjală de aur.– Coif cu viziera deschisă, de argint.– Lambrechini verzi, căptuşiţi cu argint.– Burlet: argint şi verde.– Cimier: un panaş din cinci pene naturale de păun, încărcat cu două inele de aur, înlănţuite în fascie.– Susţinători: două tufe dezrădăcinate de viţă-de-vie cu struguri, verzi.– Deviza, pe o eşarfă de argint cu litere capitale roşii: „Honestum nomen alterum est patrimonium” (Şi un nume onest este o moştenire).
Imagine


Anexa nr. 20
la Decizia Comisiei Naţionale de Heraldică
nr. 349-IV.01 din 29 iulie 2015

Stema personală a domnului Silviu Andrieş-Tabac (Silviu Tabac)
Blazonare
    Pe roşu, un sul de pergament şi un buzdugan heraldic moldovenesc, ambele de argint, încrucişate în săritoare şi cantonate de patru codiţe de hermină, de acelaşi metal.– Coif cu gratii, de argint.– Manteluţă roşie, căptuşită cu hermină.– Burlet: roșu și argint.– Cimier: o acvilă cruciată cu crucea Sfîntului Andrei, totul de aur.– Deviza, pe o eşarfă de argint, cu litere capitale negre: „AGE QUOD AGIS” (Fă ceea ce faci).
Imagine


Anexa nr. 21
la Decizia Comisiei Naţionale de Heraldică
nr. 349-IV.01 din 29 iulie 2015

Stema familiei Ursu
Blazonare
    Pe aur, un urs ridicat negru, limbat şi armat roşu, ducînd în labele de dinainte o moară de vînt de lemn cu şase aripi, albastră, peste butucul aripilor căreia broşează un crin de argint.– Coif cu viziera deschisă, de argint.– Lambrechini negri, căptuşiţi cu aur la dextra, şi albaştri, căptuşiţi cu aur la senestra.– Burlet: aur, negru şi albastru.– Cimier: o labă de urs neagră, armată roşu, ieşind în pal şi ţinînd un fir înflorit de siminoc (Helichrysum arenarium) de culoare naturală, în bară.– Însemnul ordinului „Gloria Muncii”, suspendat de un cordon galben, bordat de cîte două dungi, roşii cele dinspre exterior şi albastre cele dinspre interior.– Deviza, pe o eşarfă de aur, cu litere capitale negre: „fumantem nasum vivi ursi ne tentaveris” (Să nu pui la încercare nasul aburind al unui urs încă viu).
Imagine