HPM34/2016
ID intern unic:  363890
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 34
din  11.03.2016
privind aprobarea structurii şi efectivului-limită
ale Centrului Naţional Anticorupţie
Publicat : 25.03.2016 în Monitorul Oficial Nr. 69-77     art Nr : 121
    MODIFICAT
   
HP62 din 29.03.18, MO113-120/06.04.18 art.231
    HP143 din 13.07.17, MO265-273/28.07.17 art.439

 
    În temeiul art. 7 alin. (3) din Legea nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie, Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. 1. – Se aprobă:
    a) structura aparatului central al Centrului Naţional Anticorupţie, conform anexei nr. 1;
    b) Lista subdiviziunilor teritoriale ale Centrului Naţional Anticorupţie, conform anexei nr. 2;
    c) reşedinţa şi raza de activitate a subdiviziunilor teritoriale ale Centrului Naţional Anticorupţie, conform anexei nr. 3.
    Art. 2. – Se stabilește efectivul-limită al Centrului Național Anticorupție în număr de 342 de unități, dintre care personal auxiliar – 4 unități.
    [Art.2 modificat prin HP62 din 29.03.18, MO113-120/06.04.18 art.231]
    [Art.2 în redacția HP143 din 13.07.17, MO265-273/28.07.17 art.439]

    PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI                           Andrian CANDU

    Nr. 34. Chișinău, 11 martie 2016.

Anexa nr. 1

    Structura aparatului central al Centrului
Național Anticorupție

    Conducerea (director, doi directori adjuncți)
    Direcția generală prevenirea corupției
    Direcția generală combaterea corupției
    Direcția generală urmărire penală
    Direcția generală asigurare operativă
    Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (cu statut de direcție)
    Direcția testarea integrității profesionale
    Direcția analitică
    Direcția cooperare internațională
    Direcția securitate internă
    Direcția logistică și administrare
    Direcția comenduire
    Secția resurse umane
    Secția management operațional
    Secţia evidenţă contabilă şi retribuirea muncii
    Secția secretariat și arhivă
    Serviciul juridic
    Serviciul relații publice
    Serviciul audit intern
    [Anexa nr.1 în redacția HP62 din 29.03.18, MO113-120/06.04.18 art.231]
    [Anexa nr.1 modificată prin HP143 din 13.07.17, MO265-273/28.07.17 art.439]

Anexa nr. 2

Lista subdiviziunilor teritoriale
ale Centrului Naţional Anticorupţie
    Direcţia teritorială „Centru”
    Direcţia generală teritorială „Nord”
    Direcţia generală teritorială „Sud”

Anexa nr. 3

Reşedinţa şi raza de activitate
a subdiviziunilor teritoriale ale Centrului Naţional Anticorupţie
    1. Direcţia teritorială „Centru”, cu sediul în municipiul Chişinău, va deservi raioanele Străşeni, Ialoveni, Anenii Noi, Dubăsari, Căuşeni, Ştefan-Vodă, Hînceşti, Nisporeni, Călăraşi, Orhei, Rezina, Criuleni şi municipiul Chişinău.
    2. Direcţia generală teritorială „Nord”, cu sediul în municipiul Bălţi, va deservi raioanele Briceni, Ocniţa, Edineţ, Donduşeni, Soroca, Drochia, Rîşcani, Glodeni, Floreşti, Făleşti, Sîngerei, Teleneşti, Ungheni, Şoldăneşti şi municipiul Bălţi.
    3. Direcţia generală teritorială „Sud”, cu sediul în orașul Cahul, va deservi raioanele Taraclia, Cahul, Cantemir, Basarabeasca, Leova, Cimişlia şi UTA Găgăuzia.