DPO1969/2016
ID intern unic:  363897
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1969
din  17.03.2016
privind numirea doamnei Viorica URSU
în funcția de președinte al Judecătoriei Criuleni
Publicat : 25.03.2016 în Monitorul Oficial Nr. 69-77     art Nr : 128
    În temeiul art. 116 alin. (3) și (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 16 alin. (3) din Legea privind organizarea judecătorească,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Doamna Viorica URSU se numește, pe un termen de patru ani, în funcția de președinte al Judecătoriei Criuleni.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                   Nicolae TIMOFTI

    Nr.1969-VII. Chişinău, 17 martie 2016.