DPO1972/2016
ID intern unic:  363900
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1972
din  17.03.2016
privind numirea doamnei Galina VAVRIN
în funcția de vicepreședinte al Curții de Apel Cahul
Publicat : 25.03.2016 în Monitorul Oficial Nr. 69-77     art Nr : 131
    În temeiul art. 116 alin. (3) și (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 16 alin. (3) din Legea privind organizarea judecătorească,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Doamna Galina VAVRIN se numește, pe un termen de patru ani, în funcția de vicepreședinte al Curții de Apel Cahul.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                  Nicolae TIMOFTI

    Nr.1972-VII. Chişinău, 17 martie 2016.