DPO1975/2016
ID intern unic:  363903
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1975
din  17.03.2016
privind numirea în funcție a unor judecători
Publicat : 25.03.2016 în Monitorul Oficial Nr. 69-77     art Nr : 134
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova și al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Se numesc în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, următorii:
    CLEVADÎ Natalia              -    la Judecătoria Bălți
    CROITOR Dorina              -    la Judecătoria Călărași
    IALANJI Arina                   -    la Judecătoria Bender
    MOLCIANOVA Tatiana    -    la Judecătoria Basarabeasca
    MURUIANU Maria            -    la Judecătoria Buiucani, municipiul Chișinău
    URSACHI Corina               -    la Judecătoria Buiucani, municipiul Chișinău.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                 Nicolae TIMOFTI

    Nr.1975-VII. Chişinău, 17 martie 2016.