DPO1977/2016
ID intern unic:  363905
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1977
din  17.03.2016
privind numirea domnului Victor OLĂRESCU
în funcția de judecător la Judecătoria Ialoveni
Publicat : 25.03.2016 în Monitorul Oficial Nr. 69-77     art Nr : 136
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova și al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Domnul Victor OLĂRESCU se numește, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Ialoveni.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                 Nicolae TIMOFTI

    Nr.1977-VII. Chişinău, 17 martie 2016.