DPO1981/2016
ID intern unic:  363907
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1981
din  21.03.2016
privind eliberarea domnului Anatolie RUSU
din funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Edineț
Publicat : 25.03.2016 în Monitorul Oficial Nr. 69-77     art Nr : 138
    În temeiul art.  20 alin. (3) și al art. 25 alin. (1) lit. a) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Domnul Anatolie RUSU se eliberează din funcţia de vicepreședinte al Judecătoriei Edineț, conform cererii depuse.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                        Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1981-VII. Chişinău, 21 martie  2016.