HGO308/2016
ID intern unic:  363933
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 308
din  21.03.2016
pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind
compensarea tarifelor la energia electrică şi gazele naturale
Publicat : 25.03.2016 în Monitorul Oficial Nr. 69-77     art Nr : 359
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul de lege privind compensarea tarifelor la energia electrică şi gazele naturale.

    PRIM-MINISTRU                                                   Pavel FILIP


    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                  Octavian Calmîc
    Ministrul finanţelor                                                   Octavian Armaşu
    Ministrul justiţiei                                                      Vladimir Cebotari

    Nr. 308. Chişinău, 21 martie 2016.