OMDRC44/2016
ID intern unic:  363956
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI CONSTRUCŢIILOR
ORDIN Nr. 44
din  16.03.2016
cu privire la aprobarea standardului ocupațional
„732031 Placator cu plăci”
Publicat : 25.03.2016 în Monitorul Oficial Nr. 69-77     art Nr : 441
    În temeiul Regulamentului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 662 din 10 noiembrie 2009 și în temeiul prevederilor punctului 9 alin. 2) litera b) al Metodologiei de elaborare a standardelor ocupaționale pentru profesiile muncitorești, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.863 din 08.10.2014,
ORDON:
    1. Se aprobă standardul ocupațional pentru profesia muncitorească ”732031 Placator cu plăci”, conform anexei.
    2. Direcția generală arhitectură, construcții și locuințe:
    - va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
    - va plasa prezentul ordin pe pagina web a Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Anatolie Zolotcov, viceministru.

    MINISTRUL DEZVOLTĂRII
    REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR                          Vasile BÎTCA


    Nr. 44. Chişinău, 16 martie 2016.


    standard ocupațional