DPO1988/2016
ID intern unic:  364000
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1988
din  22.03.2016
privind conferirea de distincții de stat unor colaboratori
ai Institutului de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului
Publicat : 01.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 79-89     art Nr : 155
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul organizării teritoriului, merite în valorificarea terenurilor și contribuție la sporirea fertilității solurilor, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Vasile MANALACHI      -     vicedirector;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului 
    Tudor LUPESCU             -     inginer-șef de proiect
    domnului
    Vasili MOCAN                -     pedolog coordonator.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1988-VII. Chişinău, 22 martie 2016.