DPO1989/2016
ID intern unic:  364001
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1989
din  22.03.2016
privind conferirea „Ordinului Republicii”
domnului Petru NEAMȚU
Publicat : 01.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 79-89     art Nr : 156
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea artei muzicale, succese remarcabile în activitatea de creație și contribuție la promovarea tezaurului folcloric național, domnului Petru NEAMȚU, director artistic și prim-dirijor al Orchestrei de Muzică Populară „Folclor”, i se conferă  „Ordinul  Republicii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                        Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1989-VII. Chişinău, 22 martie 2016.