DPO1990/2016
ID intern unic:  364002
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1990
din  22.03.2016
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
doamnei Maria GORII
Publicat : 01.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 79-89     art Nr : 157
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în domeniul culturii fizice și sportului, succese obținute în cadrul unor competiții internaționale și activitate metodico-didactică prodigioasă, doamnei Maria GORII, profesoară la Colegiul Politehnic din Chişinău, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                        Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1990-VII. Chişinău, 22 martie 2016.