DPO1992/2016
ID intern unic:  364003
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1992
din  24.03.2016
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Jaromir KVAPIL
Publicat : 01.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 79-89     art Nr : 158
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de profundă gratitudine pentru contribuția substanțială la dezvoltarea și consolidarea relațiilor de prietenie și colaborare moldo-cehe și pentru susținerea constantă a eforturilor de integrare europeană ale Republicii Moldova, domnului Jaromir KVAPIL, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Cehe  în  Republica  Moldova, i  se  conferă  „Ordinul  de  Onoare”.

    PREŞEDINTELE  REPUBLICII  MOLDOVA                          Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1992-VII. Chişinău, 24 martie 2016.