HGC337/2016
ID intern unic:  364023
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 337
din  24.03.2016
cu privire la modificarea şi completarea anexelor nr.1
şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010
Publicat : 01.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 79-89     art Nr : 388
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    În anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 „Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.52-53, art.308), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1) în anexa nr.1:
    a) în coloana 6 poziţiile 20-29, modificarea se operează numai în varianta rusă;
    b) capitolul I:
    se completează cu poziţia 291 cu următorul cuprins:
„291.
87211988330
Politici incluzive prin intermediul societății civile
A.O. „Fundația Est-Europeană”
A.O. „Fundația Est-Europeană”

Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind asistenţa umanitară şi cooperarea tehnică, semnat la Chişinău la 20 septembrie 2001 şi ratificat prin Legea nr.789-XV din 28 decembrie 2001”;

    la pozițiile 34-384, coloana 6 va avea următorul cuprins „Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea pentru dezvoltare, semnat la 10 iulie 2014 şi ratificat prin Legea nr.58 din 9 aprilie 2015”;
    c) capitolul IV se completează cu poziţia 761 cu următorul cuprins:
„761.
872113758374

Fortificarea capacităților de promovare a implementării integrate a Protocolului de la Cartagena privind Biosecuritatea și a Convenției privind diversitatea biologică la nivel național

Oficiul Biosecuritate al Ministerului Mediului
Ministerul Mediului

Acordul-tip de asistenţă tehnică dintre Guvernul Republicii Moldova şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnat la 2 octombrie 1992”;

    d) capitolul IX se completează cu poziţia 981 cu următorul cuprins:
„981.
872111948011

Consolidarea răspunsului justiției penale la fenomenul traficului de persoane, garantarea asistenței juridice pentru victime și potențialele victime și prevenirea violenței domestice și a crimelor bazate pe ură în Republica Moldova

Organizația Internațională pentru Migrație
Organizația Internațională pentru Migrație; Ministerul Justiției

Acordul de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţiuni, încheiat la 21 martie 2002 la Chişinău şi ratificat prin Legea nr.1411-XV din 24 octombrie 2002”;

    e) capitolul XXII se completează cu poziţiile 1671-1672 cu următorul cuprins:
„1671.
872113688347
Studiul de fezabilitate pentru interconectarea sistemelor energetice ale Republicii Moldova şi România
Întreprinderea de Stat „Moldelectrica”
Întreprinderea de Stat „Moldelectrica”

Legea nr.207-XIII din 29 iulie 1994 cu privire la statutul, imunitatea, privilegiile și facilitățile acordate Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare în Republica Moldova

1672.
 
 
872113688346
Proiectul „Sistemul termoenergetic al mun. Bălți”
Societatea pe Acțiuni „Centrala Electrică cu Termoficare Nord”
Societatea pe Acțiuni „Centrala Electrică cu Termoficare Nord”

Legea nr.207-XIII din 29 iulie 1994 cu privire la statutul, imunitatea, privilegiile și facilitățile acordate Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare în Republica Moldova

   
    f) capitolul XXV se completează cu poziţiile 1831-1837 cu următorul cuprins:
 „1831.
87211798511
Îmbunătăţirea echipamentelor medicale din Spitalul raional Leova
Spitalul raional Leova
Spitalul raional Leova
Acordul de cooperare tehnică dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Japoniei, semnat la Chişinău la 14 mai 2008
1832.
87211798509
Îmbunătăţirea echipamentului medical din Spitalul raional Hînceşti
Spitalul raional Hînceşti
Spitalul raional Hînceşti
Acordul de cooperare tehnică dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Japoniei, semnat la Chişinău la 14 mai 2008
1833.
87211798510
Îmbunătăţirea echipamentului medical în cadrul Spitalului raional Ialoveni
Spitalul raional Ialoveni
Spitalul raional Ialoveni
Acordul de cooperare tehnică dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Japoniei, semnat la Chişinău la 14 mai 2008
1834.
87211798508
Îmbunătăţirea echipamentului medical din Spitalul raional Rîşcani
Spitalul raional Rîşcani
Spitalul raional Rîşcani
Acordul de cooperare tehnică dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Japoniei, semnat la Chişinău la 14 mai 2008
1835.
87211798507
Îmbunătăţirea echipamentului medical din Spitalul raional Sîngerei
Spitalul raional Sîngerei
Spitalul raional Sîngerei
Acordul de cooperare tehnică dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Japoniei, semnat la Chişinău la 14 mai 2008
1836.
87211738485
Dotarea Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice cu echipament multimedia
Ambasada Japoniei în Republica Moldova
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice
Acordul de cooperare tehnică dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Japoniei, semnat la Chişinău la 14 mai 2008
1837.
872114298540
Îmbunătăţirea mediului de studii a instituţiei de învăţămînt primar nr.12 din mun.Bălţi
Instituţia de învăţămînt primar nr.12 din mun.Bălţi
Instituţia de învăţămînt primar nr.12 din mun.Bălţi
Acordul de cooperare tehnică dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Japoniei, semnat la Chişinău la 14 mai 2008”
    g) capitolul XXX se completează cu poziţiile 3396-3398 cu următorul cuprins:
„3396.
8872114388353

Sporirea accesului copiilor vulnerabili, cu necesităţi speciale la servicii comunitare de suport şi educaţie în primii ani de viaţă

Comisia Europeană
AO „Parteneriate pentru fiecare copil”

Acordul-cadru dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Comunităţilor Europene privind asistenţa externă, semnat la Bruxelles la 11 mai 2006 şi ratificat prin Legea nr.426-XVI din 27 decembrie 2006

3397.
872112118496

Furnizarea echipamentului specializat CBRN pentru instruirea echipelor de prim răspuns din Europa de Sud-Est, Caucazul de Sud, Moldova și Ucraina

Delegația Uniunii Europene în Moldova
Ministerul Afacerilor Interne

Acordul-cadru dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Comunităţilor Europene privind asistenţa externă, semnat la Bruxelles la 11 mai 2006 şi ratificat prin Legea nr.426-XVI din 27 decembrie 2006

3398.
872114298532
Asistenţă la implementarea Misiunii Înalţilor Consilieri UE

Consortium - B&S Europe (Belgia); Particip GmbH (Germania); Integration International Management Consultants GmbH (Germania); AO „Centrul de Resurse” (Republica Moldova)

Guvernul Republicii Moldova

Acordul-cadru dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Comunităţilor Europene privind asistenţa externă, semnat la Bruxelles la 11 mai 2006 şi ratificat prin Legea nr.426-XVI din 27 decembrie 2006”;

    h) capitolul XXXI se completează cu poziţia 3461 cu următorul cuprins:
„3461.
872114178096
Crearea comunităților terapeutice în penitenciare
Departamentul Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei
Departamentul Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei

Hotărîrea Parlamentului nr.1172-XIII din 30 aprilie 1997 „Pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul General cu privire la Privilegiile şi Imunităţile Consiliului Europei şi la Protocolul lui adiţional”;

    i) la capitolul XXXIV poziția 353, coloana 4 se completează cu sintagma „Organizația Obștească „Prezicere Divină”;
    2) în anexa nr.2, poziția 3 va avea următorul cuprins:
„3.

Instituţia publică „EMP Management Durabil POP”, Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Proiectul „Managementul dezastrelor şi riscurilor climatice în Moldova”

Acordul de finanţare adițională dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Managementul dezastrelor şi riscurilor climatice în Moldova” (Credit nr.5637-MD), Legea nr.152 din 30 iulie 2015

Integral”.

    PRIM-MINISTRU                                                Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                               Octavian Armaşu

    Nr. 337. Chişinău, 24 martie 2016.