DPO2002/2016
ID intern unic:  364102
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2002
din  29.03.2016
privind conferirea „Ordinului Republicii”
domnului Dumitru SOFRONI
Publicat : 08.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 90-99     art Nr : 183
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite deosebite în domeniul ocrotirii sănătăţii, contribuție substanțială la implementarea metodelor și formelor avansate de diagnostic și tratament şi pentru activitate metodico-ştiinţifică şi organizatorică intensă, domnului Dumitru SOFRONI, şef de laborator la Institutul Oncologic, i se conferă „Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                  Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2002-VII. Chişinău, 29 martie 2016.