DPO2006/2016
ID intern unic:  364104
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2006
din  31.03.2016
privind conferirea Ordinului „Сredinţă Patriei” clasa I
domnului Ion ȚURCAN
Publicat : 08.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 90-99     art Nr : 185
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru îndeplinirea ireproșabilă a datoriei de serviciu, contribuție la apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor și activitate organizatorică prodigioasă, domnului Ion ȚURCAN, general-maior de poliție, viceministru al afacerilor interne, i se conferă Ordinul „Credinţă  Patriei” clasa I.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                               Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2006-VII. Chişinău, 31 martie 2016.