HCEC4471/2016
ID intern unic:  364178
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 4471
din  26.01.2016
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul sătesc Lopățica, raionul Cahul
Publicat : 08.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 90-99     art Nr : 507     Data intrarii in vigoare : 26.01.2016
    Consiliul sătesc Lopățica, prin decizia nr. 06/5 din 15 decembrie 2015, a ridicat, în legătură cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului, mandatul consilierului Marcov Alexandr ales pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru”. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.
    În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Lopățica îi revine candidatului supleant Dușca Valentin de pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru”, confirmată prin hotărîrile Judecătoriei Cahul din 30 iunie și 22 august 2015.
    În temeiul art. 18 alin. (2) şi 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi în conformitate cu pct. 18 lit. c) şi 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
    1. Se ia act de vacanța unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Lopățica.
    2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Lopățica, raionul Cahul, candidatului supleant Dușca Valentin de pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru”.
    3. Se preavizează consilierul Dușca Valentin asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE COMISIEI
    ELECTORALE CENTRALE                              Iurie CIOCAN

    Secretar                                                                Andrei Volentir

    Nr. 4471. Chişinău, 26 ianuarie 2016.