HCSM184/8/2016
ID intern unic:  364209
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
HOTĂRÎRE Nr. 184/8
din  22.03.2016
cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea
funcţiei vacante de președinte la Judecătoria Hîncești
și Judecătoria Ungheni
Publicat : 08.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 90-99     art Nr : 538
    Examinînd chestiunea cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de preşedinte la Judecătoria Hînceşti şi Judecătoria Ungheni, audiind informaţia domnului Gheorghe Avornic, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în temeiul prevederilor art. 9 din Legea cu privire la statutul judecătorului, art. 4, 81 şi 24 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii,
H O T Ă R Ă Ş T E:
    1. Se anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de președinte la Judecătoria Hîncești și Judecătoria Ungheni.
    2. Candidaţii pot depune cererile pentru participare la concurs la Consiliul Superior al Magistraturii, în termen de 30 de zile de la data publicării hotărîrii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Candidaţii vor depune cererile pentru participare la concurs în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la Registrul participanţilor la concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător, de preşedinte sau vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti, aprobat prin Hotărîrea CSM nr. 418/17 din 2 iunie 2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 247-252 din 04.09.2015.
    4. Informaţii suplimentare pot fi obţinute la colaboratorii Secretariatului Consiliului Superior al Magistraturii (mun. Chişinău, str. M. Eminescu 5, tel.: 99-08-08, 99-08-03).
    5. Hotărîrea se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii (www.csm.md).

    PREȘEDINTELE
    CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII                         Gheorghe AVORNIC

    Nr. 184/8. Chişinău, 22 martie 2016.