DPO2018/2016
ID intern unic:  364215
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2018
din  11.04.2016
privind promulgarea Legii pentru modificarea
și completarea unor acte legislative
Publicat : 15.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 100-105     art Nr : 191
    În temeiul art. 93 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Se promulgă Legea nr. 24 din 4 martie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                        Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2018-VII. Chişinău, 11 aprilie 2016.