LPC50/2016
ID intern unic:  364222
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 50
din  31.03.2016
pentru modificarea articolului 19 din Legea nr. 289-XV
din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate
temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale
Publicat : 15.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 100-105     art Nr : 198
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Articolul 19 din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 168–170, art. 773), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (1), cifrele „16” se substituie cu cifrele „18”;
    la alineatul (11), cifrele „16” se substituie, în ambele cazuri, cu cifrele „18”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                         Andrian CANDU

    Nr. 50. Chişinău, 31 martie 2016.