DPO2015/2016
ID intern unic:  364228
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2015
din  07.04.2016
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
doamnei Ana BEJAN
Publicat : 15.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 100-105     art Nr : 204
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată și prodigioasă în domeniul învățămîntului, contribuție la perfecționarea procesului instructiv-educativ și activitate metodico-organizatorică intensă, doamnei Ana BEJAN, fostă profesoară, orașul  Soroca, i se conferă Ordinul „Gloria  Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2015-VII. Chişinău, 7 aprilie 2016.