HCNPF16/1/2016
ID intern unic:  364287
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 16/1
din  08.04.2016
cu privire la înregistrări în Registrul de stat
al valorilor mobiliare
Publicat : 15.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 100-105     art Nr : 559     Data intrarii in vigoare : 15.04.2016
    În temeiul Legii nr.1134-XIII din 02.04.1997 „Privind societăţile pe acţiuni” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.1-4, art.1), art.8 lit. m) şi lit. o), art. 25 alin. (2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS),
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se înregistrează în Registrul de stat al valorilor mobiliare:
    1.1 Restructurarea emisiunilor anterioare de acţiuni ale ÎNTREPRINDERII CU CAPITAL STRĂIN „PETROM-MOLDOVA” S.A. (șos. Muncești 269, mun. Chișinău, IDNO 1002600045798) prin majorarea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 1 leu la 3 lei din contul convertirii datoriilor creditoriale. Capitalul social al societăţii după restructurarea emisiunilor va constitui 143639760 lei divizat în 47879920 acţiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 3 lei cu numărul înregistrării de stat MD14PETM1007.
    1.2 Reducerea capitalului social al Firmei „ANTICOR-ELECTRO” S.A. (str. Bariera Orhei 5/4, mun. Chișinău, IDNO 1004600026144) cu 121160 lei prin anularea a 30290 acţiuni de tezaur. Capitalul social al societăţii după reducere va constitui 20016 lei, fiind divizat în 5004 acţiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 4 lei cu numărul înregistrării de stat MD14TICE1008.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

    VICEPREȘEDINTELE COMISIEI
    NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE                           Iurie FILIP


    Nr. 16/1. Chişinău, 8 aprilie 2016.