HCNPF16/5/2016
ID intern unic:  364290
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 16/5
din  08.04.2016
cu privire la aprobarea prospectului ofertei de preluare
benevolă a acţiunilor emise de Societatea pe acțiuni
„INTERIOR”
Publicat : 15.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 100-105     art Nr : 562     Data intrarii in vigoare : 15.04.2016
     Examinînd materialele prezentate de ofertantul Sapojnic Alexandru, în temeiul art.8 lit.k) și art.25 alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), art.20 alin.(1) lit.a) și art.24 alin.(4) din Legea nr.171 din 11.07.2012 „Privind piaţa de capital” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193-197, art. 665), Regulamentului privind ofertele publice de cumpărare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.33/1 din 16.06.2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 197-205, art. 1346),
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă prospectul ofertei de preluare benevolă, iniţiată de ofertantul Sapojnic Alexandru, obiectul căreia îl constituie procurarea a 42 234 acţiuni ordinare nominative emise de Societatea pe acțiuni „INTERIOR” (bd Dacia 27, mun. Chișinău, IDNO1003600085881), la preţul de 25,00 lei per acţiune, cu termen de acţiune de 30 de zile din data anunţării.
    2. Aplicarea art.30 din Legea nr.171 din 11.07.2012 „Privind piaţa de capital” urmează a fi notificată în prealabil Comisiei Naționale a Pieței Financiare.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

    VICEPREȘEDINTELE COMISIEI
    NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE                           Iurie FILIP


    Nr. 16/5. Chişinău, 8 aprilie 2016.