HCEC4510/2016
ID intern unic:  364307
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 4510
din  09.02.2016
cu privire la sesizarea privind starea de incompatibilitate
a unui consilier în Consiliul sătesc Cigîrleni, raionul Ialoveni
Publicat : 15.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 100-105     art Nr : 579     Data intrarii in vigoare : 09.02.2016
    Comisia Electorală Centrală  a fost sesizată de către doamna Miriuța Galina, consilier în Consiliul sătesc Cigîrleni, raionul Ialoveni, cu privire la starea de incompatibilitate a consilierului Țurcanu Petru ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în același consiliu, acesta deținînd din data de 1 septembrie 2000 și pînă în prezent funcția de director al Gimnaziului Cigîrleni, ceea ce, în opinia autoarei sesizării, contravine art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, conform căruia mandatul alesului local este incompatibil cu calitatea de şef, de şef adjunct (inclusiv interimatul acestor funcţii) în structurile subordonate autorităţilor publice locale (instituţii publice, servicii, întreprinderi municipale).
    Analizînd cadrul legal pertinent situației descrise, Comisia reține art. 21 alin. (1) din Codul educației, conform căruia instituţiile publice de educaţie timpurie (educaţie antepreşcolară şi învăţămînt preşcolar) şi de învăţămînt extraşcolar (de nivel local) sînt înfiinţate, reorganizate şi lichidate de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi, iar instituţiile publice de învăţămînt primar, gimnazial, liceal şi extraşcolar (de nivel raional) sînt înfiinţate, reorganizate şi lichidate de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea şi ale UTA Găgăuzia.
    În afară de aceasta, potrivit informației secretarului consiliului sătesc, prin decizia Consiliului sătesc Cigîrleni nr. 08/01 din 17 octombrie 2012, instituția de învățămînt în cauză a fost transmisă în gestiunea Consiliului raional Ialoveni.
    Astfel, avînd în vedere că funcţia pe care o deţine  domnul Țurcanu Petru nu cade sub incidenţa art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000, în temeiul art. 18 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:
    1. Se respinge sesizarea dnei Miriuța Galina privind starea de incompatibilitate a consilierului Țurcanu Petru ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Cigîrleni, raionul Ialoveni.
    2. Se remite prezenta hotărîre Consiliului sătesc Cigîrleni, raionul Ialoveni.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE COMISIEI
    ELECTORALE CENTRALE                              Iurie CIOCAN

    Secretar                                                                 Andrei Volentir


    Nr. 4510. Chişinău, 9 februarie 2016.