DPO2030/2016
ID intern unic:  364369
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2030
din  15.04.2016
privind conferirea Ordinului „Credință Patriei” clasa I
domnului Victor ŢĂRNĂ
Publicat : 22.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 106-113     art Nr : 219
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru profesionalismul manifestat la desfăşurarea acţiunilor de protecţie şi pază, contribuţia la asigurarea unui înalt nivel de pregătire a subunităţilor şi activitatea organizatorică prodigioasă, domnului Victor ŢĂRNĂ, director al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, i se conferă Ordinul „Credință Patriei” clasa I.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                       Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2030-VII. Chişinău,15 aprilie 2016.