HPM74/2016
ID intern unic:  364514
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 74
din  21.04.2016
privind constituirea Comisiei de anchetă pentru verificarea activității
Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei” în legătură cu informațiile
referitoare la organizarea de către angajații întreprinderii a transportării
ilegale în afara teritoriului Republicii Moldova a substanțelor interzise
Publicat : 29.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 114-1222     art Nr : 235     Data intrarii in vigoare : 21.04.2016
    MODIFICAT
   
HP167 din 07.07.16, MO217-229/22.07.16 art.480; în vigoare 22.07.16
   
HP98 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.325; în vigoare 13.05.16    În temeiul art. 34 din Regulamentul Parlamentului,
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. 1. – Se constituie Comisia de anchetă pentru verificarea activității Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei” în legătură cu informațiile referitoare la organizarea de către angajații întreprinderii a transportării ilegale în afara teritoriului Republicii Moldova a substanțelor interzise în următoarea componenţă:
Preşedinte
    COBZAC Grigore              - Fracţiunea parlamentară a Partidului Liberal
                                                 Democrat din Moldova
Vicepreşedinte
    CERNAT Vladimir              - Fracţiunea parlamentară a Partidului Liberal
Secretar
    ZAGORODNÎI Anatolie     - deputat neafiliat
Membri
    LEBEDINSCHI Adrian       - Fracţiunea parlamentară a Partidului Socialiștilor
                                                  din Republica Moldova
    NOVAC Grigore                 - Fracţiunea parlamentară a Partidului Socialiștilor
                                                   din Republica Moldova
    ANDRONACHI Vladimir    - Fracţiunea parlamentară a Partidului Democrat
                                                   din Moldova
    RĂDUCAN Marcel             - Fracţiunea parlamentară a Partidului Democrat
                                                   din Moldova
    PANCIUC Vasili                 - Fracţiunea parlamentară a Partidului Comuniștilor
                                                   din Republica Moldova
    PLEȘCA Nae-Simion          - deputat neafiliat.
    Art. 2. – Comisia de anchetă va prezenta Parlamentului, pînă la data de 29 iulie 2016, un raport cu privire la nivelul de implicare a factorilor de decizie sau a altor angajaţi ai Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei” în organizarea transportării ilegale, prin intermediul întreprinderii respective, în afara teritoriului Republicii Moldova a substanţelor interzise.
    [Art.2 în redacția HP167 din 07.07.16, MO217-229/22.07.16 art.480; în vigoare 22.07.16]
    [Art.2 în redacția HP98 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.325; în vigoare 13.05.16]
    Art. 3. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                          Andrian CANDU

    Nr. 74. Chișinău, 21 aprilie 2016.