OIFPSC388/2016
ID intern unic:  364613
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 388
din  21.04.2016
cu privire la abrogarea unor acte normative
Publicat : 29.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 114-122     art Nr : 749     Data intrarii in vigoare : 29.04.2016
    În temeiul art.133 alin.(1) lit.c) din Codul fiscal nr.1163-XII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială) şi a Hotărîrii Guvernului nr.101 din 05.02.2013 cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.31-35/150 din 15.02.2013),
ORDON:
    1. Se abrogă:
    Ordinul IFPS nr.1170 din 1 august 2014 cu privire la atestarea rezidenței și a impozitului pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova;
    Ordinul IFPS nr.1734 din 18 decembrie 2014 cu privire la modificarea și completarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1170 din 1 august 2014.
    2. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                         Serghei PUȘCUȚA


    Nr. 388. Chişinău, 21 aprilie 2016.