HPO83/2016
ID intern unic:  364627
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 83
din  27.04.2016
privind numirea în funcţia de judecător
al Curții Supreme de Justiție
Publicat : 06.05.2016 în Monitorul Oficial Nr. 123-127     art Nr : 252     Data intrarii in vigoare : 27.04.2016
    În temeiul art. 116 alin. (4) și (5) din Constituția Republicii Moldova și al art. 9 și 10 din Legea nr. 789-XIII din 26 martie 1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiție,
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. 1. – Doamna Mariana PITIC se numeşte în funcţia de judecător al Curții Supreme de Justiție pînă la atingerea plafonului de vîrstă de 65 de ani.
    Art. 2. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                     Andrian CANDU

    Nr. 83. Chișinău, 27 aprilie 2016.