DPO2047/2016
ID intern unic:  364629
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2047
din  27.04.2016
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
doamnei Dana Rodica TOMESCU
Publicat : 06.05.2016 în Monitorul Oficial Nr. 123-127     art Nr : 254
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea ocrotirii sănătăţii, pentru contribuţie substanțială la aprofundarea colaborării moldo-române în domeniul transplantului de organe şi înalt profesionalism, doamnei Dana Rodica TOMESCU, șef de secție la Institutul Clinic Fundeni, România, profesor asociat la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                     Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2047-VII. Chişinău, 27 aprilie 2016.