DPO2054/2016
ID intern unic:  364635
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2054
din  04.05.2016
privind numirea domnului Anatolie RUSU
în funcția de judecător la Judecătoria Ungheni
Publicat : 06.05.2016 în Monitorul Oficial Nr. 123-127     art Nr : 260
    În temeiul art. 116 alin. (2) și (5) din Constituţia Republicii Moldova și al art. 20 alin. (4) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Domnul Anatolie RUSU se numește, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Ungheni.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                     Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2054-VII. Chişinău, 4 mai 2016.