HGC541/2016
ID intern unic:  364667
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 541
din  03.05.2016
cu privire la modificarea punctului 4 din Regulamentul
Unităţii pentru implementarea şi coordonarea proiectelor
Instituţia Publică „EMP Management Durabil POP”
Publicat : 06.05.2016 în Monitorul Oficial Nr. 123-127     art Nr : 596
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Punctul 4 din Regulamentul Unităţii pentru implementarea şi coordonarea proiectelor Instituţia Publică „EMP Management Durabil POP”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 888 din 23 octombrie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 325-332, art. 956), va avea următorul cuprins:
    „4.  Adresa juridică a Unităţii este: str. Mitropolit Dosoftei 156 A, bir. 303, mun. Chişinău, MD-2004, Republica Moldova.”

    PRIM-MINISTRU                                             Pavel FILIP
    Contrasemnează:
    Ministrul mediului                                              Valeriu Munteanu
    Ministrul finanţelor                                             Octavian Armaşu

    Nr. 541. Chişinău, 3 mai 2016.