HGO556/2016
ID intern unic:  364787
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 556
din  05.05.2016
privind interzicerea importului plaselor de pescuit
confecționate din fire polimerice netorsionate
Publicat : 13.05.2016 în Monitorul Oficial Nr. 128-133     art Nr : 612
    În temeiul prevederilor articolului 7 alineatul (2) litera i) și articolului 11 litera b) din Legea reglementării de stat a activităţii comerciale externe nr.1031-XIV din 8 iunie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.119-120, art. 838), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se interzice, pînă la data de 31 decembrie 2020, importul în Republica Moldova a plaselor de pescuit confecționate din fire polimerice netorsionate, încadrate la poziția tarifară 5608 11 800 din Nomenclatura combinată a mărfurilor.
    2. Ministerul Finanțelor, prin intermediul Serviciului Vamal, va asigura implementarea și controlul prezentei hotărîri.

    PRIM-MINISTRU                                          Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                          Octavian Armaşu
    Ministrul mediului                                            Valeriu Munteanu

    Nr. 556. Chişinău, 5 mai 2016.