DPO2063/2016
ID intern unic:  364863
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2063
din  06.05.2016
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului David HARRIS
Publicat : 20.05.2016 în Monitorul Oficial Nr. 134-139     art Nr : 281
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia substanţială la dezvoltarea și consolidarea relaţiilor de prietenie şi colaborare moldo-americane, domnului David HARRIS, director executiv al Comitetului Evreiesc American  (AJC), i se conferă „Ordinul  de  Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2063-VII. Chişinău, 6 mai 2016.