DPO2064/2016
ID intern unic:  364864
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2064
din  06.05.2016
privind conferirea de distincţii de stat unor colaboratori
ai Companiei „Teleradio-Moldova”
Publicat : 20.05.2016 în Monitorul Oficial Nr. 134-139     art Nr : 282
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în dezvolta rea radiodifuziunii naţionale, contribuţie substanţială la promovarea valorilor spirituale şi morale şi înaltă măiestrie  profesională,  se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului Anatol CACIUC            - corespondent special;
Medalia „Meritul Civic”
    doamnei Evghenia BUDEANU     - inginer coordonator;
Medalia „Mihai Eminescu”
    doamnei Nina PARFENTIE          - şef de departament
    doamnei Svetlana SÂRBU             - șef de redacție;
Titlul onorific „Om Emerit”
    domnului Vasile MIJA                   - șef de redacție.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                    Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2064-VII. Chişinău, 6 mai 2016.