OMM52/2016
ID intern unic:  364919
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL MEDIULUI
ORDIN Nr. 52
din  07.04.2016
pentru aprobarea Ghidului privind elaborarea planului
de afaceri pentru dezvoltarea companiilor de apă-canal
Publicat : 20.05.2016 în Monitorul Oficial Nr. 134-139     art Nr : 857
    În scopul realizării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 199 din 20.03.2014 cu privire la aprobarea Strategiei de alimentare cu apă şi sanitaţie (2014-2028),
O R D O N:
    1. Se aprobă Ghidul privind elaborarea planului de afaceri pentru dezvoltarea companiilor de apă-canal conform anexei.
    2. Se recomandă utilizarea Ghidului privind elaborarea planului de afaceri pentru dezvoltarea companiilor de apă-canal de către toate entităţile de resort implicate în planificarea strategică a sectorului, precum şi aprobarea şi implementarea proiectelor de infrastructură.

    MINISTRUL MEDIULUI                                   Valeriu MUNTEANU

    Nr. 52. Chişinău, 7 aprilie 2016.

    anexa