DPO2070/2016
ID intern unic:  365020
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2070
din  17.05.2016
privind conferirea de distincții de stat unor colaboratori
ai Băncii Comerciale „Moldova-Agroindbank” SA
Publicat : 27.05.2016 în Monitorul Oficial Nr. 140-149     art Nr : 292
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea sistemului bancar, contribuţie la promovarea politicii monetar-creditare și activitate organizatorică intensă, se conferă:
„Ordinul Republicii”
    domnului
    Victor MICULEȚ          - președinte al consiliului;
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Leonid BEJENARI         -  vicepreședinte al comitetului de conducere
    doamnei
    Tamara JITARIUC         -  director al filialei Glodeni
    domnului
    Marcel TELEUCĂ          -  vicepreședinte al comitetului de conducere;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului
    Stanislav ENE                 -  şef de departament
    doamnei
    Galina GRECU               -  şef de departament
    doamnei
    Carolina SEMENIUC     -  șef de departament.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                    Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2070-VII. Chişinău, 17 mai  2016.