DPC2071/2016
ID intern unic:  365021
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2071
din  17.05.2016
privind abrogarea Decretului  Președintelui
Republicii Moldova nr.1042-VII din 17 martie 2014
Publicat : 27.05.2016 în Monitorul Oficial Nr. 140-149     art Nr : 293
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. -  Se abrogă Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1042-VII din 17 martie 2014 privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” doamnei Iuliana GOREA-COSTIN în legătură cu renunţarea acesteia la distincţie.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                      Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2071-VII. Chişinău, 17 mai 2016.