DPO2073/2016
ID intern unic:  365023
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2073
din  17.05.2016
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Aurel SÎMBOTEANU
Publicat : 27.05.2016 în Monitorul Oficial Nr. 140-149     art Nr : 295
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în promovarea politicii de stat în domeniul administraţiei publice, contribuţie la ridicarea nivelului profesional al funcționarilor publici și activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă, domnului Aurel SÎMBOTEANU, prorector al Academiei de Administrare Publică, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                        Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2073-VII. Chişinău, 17 mai 2016.