DPO2078/2016
ID intern unic:  365024
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2078
din  20.05.2016
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Valentin BODIUL
Publicat : 27.05.2016 în Monitorul Oficial Nr. 140-149     art Nr : 296
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea industriei vinicole, contribuție substanțială la extinderea producției și îmbunătățirea calității produselor fabricate și activitate managerială prodigioasă, domnului Valentin BODIUL, ex-director general al Combinatului de Vinuri „Cricova” SA, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                     Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2078-VII. Chişinău, 20 mai 2016.