DPO2081/2016
ID intern unic:  365028
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2081
din  23.05.2016
privind numirea doamnei Rodica BERDILO în funcția
de judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău
Publicat : 27.05.2016 în Monitorul Oficial Nr. 140-149     art Nr : 299
    În temeiul art.116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art.11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Doamna Rodica BERDILO se numește, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                     Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2081-VII. Chişinău, 23 mai 2016.