HGO651/2016
ID intern unic:  365170
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 651
din  26.05.2016
cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru
modificarea şi completarea Legii regnului animal
nr. 439-XIII din 27 aprilie 1995
Publicat : 03.06.2016 în Monitorul Oficial Nr. 151-155     art Nr : 719
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii regnului animal nr. 439-XIII din 27 aprilie 1995.

    PRIM-MINISTRU                                              Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                             Octavian Calmîc
    Ministrul mediului                                               Valeriu Munteanu
    Ministrul justiţiei                                                 Vladimir Cebotari

    Nr. 651. Chișinău, 26 mai 2016.