HGO674/2016
ID intern unic:  365184
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 674
din  31.05.2016
cu privire la ziua de odihnă din luna iunie 2016
Publicat : 03.06.2016 în Monitorul Oficial Nr. 151-155     art Nr : 733
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se consideră ziua de miercuri, 1 iunie 2016 – Ziua ocrotirii copilului, zi de odihnă, iar ziua de sîmbătă, 25 iunie 2016, zi lucrătoare.
    2. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale, conducătorii întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor vor asigura în ziua de 25 iunie 2016 activitatea eficientă a unităţilor subordonate.

    PRIM-MINISTRU                                              Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                 Stela Grigoraş

    Nr. 674. Chișinău, 31 mai 2016.